image
image
Statistika

Siin leheküljel kajastatud andmed on mitteametlikud ning kogutud vabatahtlikkuse alusel. Kõikidel juhtudel on tegemist planeeritud kodussünnitustega.

Selgituseks leheküljel kasutatud mõistete kohta:

 • Assisteeritud sünnituseks nimetatakse sünnitust, mida toetas ämmaemand.
 • Assisteerimata, ehk ilma ämmaemanda toeta toimunud sünnitused on jaotatud kaheks. Esimesel juhul (assisteerimata sünnitoetajaga sünnitused) on sünnitusel osalenud sünnitoetajad. Teisel juhul (assisteerimata peresünnitus) on laps sündinud ainult oma pere keskel.

Kodussünnitused 2012

49 planeeritud kodussünnitust, neist

 • 39 assisteeritud sünnitust;
 • 3 assisteerimata sünnitoetajaga sünnitust;
 • 7 assisteerimata peresünnitust;
 • 15 esmasünnitust;
 • 2 haiglasse pöördumisega sünnitust.

Kodussünnitused 2011

54 planeeritud kodussünnitust, neist

 • 35 assisteeritud sünnitust;
 • 10 assisteerimata sünnitoetajaga sünnitust;
 • 9 assisteerimata peresünnitust;
 • 8 esmasünnitust;
 • 4 haiglasse pöördumisega sünnitus;
 • 1 kaksikute sünd.

Planeeritud kodussünnitused 2010

72 planeeritud kodussünnitust, neist:

 • 14    esmasünnitust;
 • 46   assisteeritud sünnitust;
 • 12   assisteerimata sünnitoetajaga sünnitust;
 • 14  assisteerimata peresünnitust;
 • 7   haiglasse pöördumisega sünnitust. Haiglasse pöörduti enamikel juhtudest pikaleveninud sünnituse tõttu, ühel korral läks vaja abi platsenta eemaldamiseks ning ühel korral sünnitaja jõu taastamiseks. kolmel haiglassepöördumise juhul oli tegu esmasünnitustega. 

2009. a kodussünnitused arvudes:

82 planeeritud kodussünnitust, neist:

 • 10 esmasünnitust;
 • 55 assisteeritud sünnitust;
 • 17 assisteerimata sünnitoetajaga sünnitust;
 • 10 assisteerimata peresünnitust;
 •   9 haiglasse pöördumisega sünnitust (haiglasse pöörduti platsenta eemaldamiseks, samuti juhtudel, kui laps ei hakanud laskuma, ühel korral ka lapse aeglaste südametoonide tõttu).

2008 . a statistika:

68 planeeritud kodussünnitust, neist:

 • 15 esmasünnitust;
 • 32 assisteeritud sünnitust;
 • 20 assisteerimata sünnitoetajaga sünnitust;
 • 16 assisteerimata peresünnitust;
 •   7 (enne või pärast lapse sündi) haiglasse pöördumisega sünnitust. Enim pöörduti haiglasse pikaleveninud sünnitegevuse tõttu kas avanemise või väljutuse perioodis, samuti roheliste lootevete pärast. Ühel korral oli vaja abi platsenta eemaldamiseks. 4 haiglassepöördumise juhul oli tegu esmasünnitusega.

2007. aasta statistika

43 kodus sündi, neist
      21 assisteerimata kodussünnitust,
       6 esmasündi.
       Lisaks:      
       7 planeeritud kodussünnitust pöördumisega    
         haiglasse,
       1 kodussünnitus välismaal.

2006. a statistika

28 kodus sündi, neist
      18 assisteerimata kodussünnitust,
       5 esmasündi.
       Lisaks:
       2 planeeritud kodussünnitust pöördumisega    
         haiglasse;
       2 kodussünnitust välismaal, neist
       1 esmasünd.

2005. a statistika

23 kodus sündi, neist
       6 assisteerimata kodussünnitust. 
       Lisaks:
       1 assisteerimata kodussünnitus välismaal.

2004. a statistika

13 kodus sündi, neist
       6 assisteerimata kodussünnitust

2003. a statistika

8 kodus sündi, neist
       3 assisteerimata kodussünnitust

2002. a statistika

4 kodus sündi, neist
       2 assisteerimata kodussünnitust

2001. a statistika

4 kodus sündi, neist
       1 assisteerimata kodussünnitus

Tagasi avalehele