image
image
Kokkutulekud

10 aastat tagasi augustis asutati Türil Eesti Kodussünnituse Toetusühing (EKT).
Ühingu asutajaiks olid kodus sünnitanud pered ning ämmaemandad.
Ühing loodi andmaks märku sellest, et Eestis nagu mujal arenenud Euroopa maades
tuleks alustada kodusünnituse legaliseerimist.

 Juba sama aasta lõpus kutsuti EKT initsiatiivil kokku ümarlaud,
millest võtsid osa Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naistearstide Seltsi,
Eesti Ämmaemandate Ühigu ja EKT esindajad ning näis, et ühiselt välja
töötatud dokumendiprojektiga "Kodusünnituse korraldamine Eesti
Va