image
image
Kokkutulekud

10 aastat tagasi augustis asutati Türil Eesti Kodussünnituse Toetusühing (EKT).
Ühingu asutajaiks olid kodus sünnitanud pered ning ämmaemandad.
Ühing loodi andmaks märku sellest, et Eestis nagu mujal arenenud Euroopa maades
tuleks alustada kodusünnituse legaliseerimist.

 Juba sama aasta lõpus kutsuti EKT initsiatiivil kokku ümarlaud,
millest võtsid osa Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naistearstide Seltsi,
Eesti Ämmaemandate Ühigu ja EKT esindajad ning näis, et ühiselt välja
töötatud dokumendiprojektiga "Kodusünnituse korraldamine Eesti
Vabariigis" jäid rahule kõik osapooled.
 
Praeguseks hetkeks pole kodusünnitus Eestis saanud siiski seaduslikku
tuge. Seda vaatamata asjaolule, et 10 aasta tagustest üksikuist
kodusünnitustest on saanud saanud märksa suurem arv. Nii sünnitas
aastal 2008 Eestis planeeritult kodus 68 naist ja möödunud aastal oli
vastav number 82.
 
EKT lõpetas oma tegevuse 2008. aastal ja tema õigusjärglaseks sai
samal aastal loodud Eesti Sünnitoetajate Ühendus (ESÜ).

14. augustil toimus ESÜ eestvedamisel Türil konverents, millega
tähistasime 10 aasta möödumist EKT loomisest. ESÜ eesmärk oli
konverentsiga tõmmata taaskord avalikkuse tähelepanu kodusünnituse
temaatikale ja tõstatada diskussioon kodusünnituse
võimalikkusest-vajalikkusest Eestis.
 
Türile kogunesid pered ja ämmaemandad, kes
tundsid, et antud temaatika pakub neile huvi ning nad soovivad sel
teemal oma seisukohti avaldada. Ettekannetele järgnenud vestlusringis said sõna kõik soovijad.

Konverents päädis Eesti Sünnitoetajate Ühenduse ja Eesti Ämmaemandate Ühingu ühise pressiteatega, milles toonitati vajadust kodussünnituse legaliseerimise järele.

Ettekanded:

  • Merje Luuk "10 aastat EKT loomisest"
  • Siiri Põllumaa "Kodusünnituse regulatsiooni hetkeseisust"

 

2010  X kokkutulek Türil.

2009   IX kokkutulek Uulus. Fotod toimunust siit

2008 VIII kokkutulek Uulus

2007  VII kokkutulek Tahkurannas

2006   VI kokkutulek Surju vana koolimaja õuel

2005    V kokkutulek Surjus, ilmus nupuke Delfis ja lugu Merjega
          "Sünnituse meistriklass"

2004   IV kokkutulek Surjus

2003  III kokkutulek Surjus

2002   II kokkutulek Surjus

2001    I kokkutulek toimus juba Pärnumaal, sellest lugu Delfis

 

2000    I kogunemine ja ühingu asutamine Türil,sellest lugu Delfis

 

 

 

http://woman.delfi.ee/archive/article.php?id=11035445&categoryID=150017&ndate=1125003600

 

 

 


http://nagi.ee/photos/krystiina/sets/240721/

Tagasi avalehele