image
image
Sünni registreerimine

 

Kodussündide registreerimine ehk lapsele isikukoodi saamine kodussünnituse järgselt

Praktikas esineb praegusel hetkel kaks sünni registreerimise võimalust:

1) Laps sünnib kodus, peale sündi läheb naine koos lapsega haiglasse ja vormistab sünni.

Variatsioon põhivõimalusest:
haiglasse läheb sünnituse vastuvõtnud ämmaemand, kes vormistab naise dokumentide alusel lapse sünni.
Sel juhul naine haiglasse ei lähe.

2) Laps sünnib kodus, peale sündi kutsutakse sündi tunnistama perearst kui litsenseeritud meditsiinitöötaja, kellega ollakse eelnevalt (raseduse ajal) selles osas kokku lepitud.
Naine sel juhul haiglasse ei lähe
.

Võimalikud variatsioonid:
a) perearst pöördub ise haiglasse ja oma tõendi alusel vormistab perele sünni registreerimiseks vajaliku dokumentatsiooni (saab sünnitõendi ja isikukoodi);
b) haiglasse pöördub perearsti tõendiga lapse isa, kes saab sünnitõendi ja isikukoodi. 
 
*Haigla võib küsida perearsti tõendile lisaks näha rasedakaarti.

 •  Vt. Elektrooniline Riigi Teataja:
  Regionaalministri määrus:
  Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord. 
  Paragrahv 5, lõige 4: 
  (4) Kui meditsiinilist sünnitõendit koostavaks tervishoiuasutuseks ei ole sünnitusabi osutav haigla, esitab sünnitõendit koostav tervishoiuasutus taotluse isikukoodi moodustamiseks sünnitusabi osutavale haiglale, kelle teeninduspiirkonnas on ema elukoht või sünnitõendit koostav tervishoiuasutus.
  Sünnitusabi osutav haigla edastab taotluse asjatu viivituseta rahvastikuregistri volitatud töötlejale ja taotluse alusel moodustatud isikukoodi meditsiinilise sünnitõendi koostajale.

Lisaks, kelle poole pöörduda oma küsimustega:   Rahvastikuregister, Helgi Pool, tel. 6715173.

 

Tagasi avalehele