image
image
Ajaloost

10 aastat tagasi augustis asutati Türil Eesti Kodussünnituse Toetusühing (EKT).
Ühingu asutajaiks olid kodus sünnitanud pered ning ämmaemandad.
Ühing loodi andmaks märku sellest, et Eestis nagu mujal arenenud Euroopa maades
tuleks alustada kodusünnituse legaliseerimist.

 Juba sama aasta lõpus kutsuti EKT initsiatiivil kokku ümarlaud,
millest võtsid osa Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naistearstide Seltsi,
Eesti Ämmaemandate Ühigu ja EKT esindajad ning näis, et ühiselt välja
töötatud dokumendiprojektiga "Kodusünnituse korraldamine Eesti
Vabariigis" jäid rahule kõik osapooled.
 
Praeguseks hetkeks pole kodusünnitus Eestis saanud siiski seaduslikku
tuge. Seda vaatamata asjaolule, et 10 aasta tagustest üksikuist
kodusünnitustest on saanud saanud märksa suurem arv. Nii sünnitas
aastal 2008 Eestis planeeritult kodus 68 naist ja möödunud aastal oli
vastav number 82.
 
EKT lõpetas oma tegevuse 2008. aastal ja tema õigusjärglaseks sai
samal aastal loodud Eesti Sünnitoetajate Ühendus (ESÜ).

Tagasi avalehele