image
image
Konverents Türil 2010

14. augustil toimus ESÜ eestvedamisel Türil konverents, millega
tähistasime 10 aasta möödumist EKT loomisest. ESÜ eesmärk oli
konverentsiga tõmmata taaskord avalikkuse tähelepanu kodusünnituse
temaatikale ja tõstatada diskussioon kodusünnituse
võimalikkusest-vajalikkusest Eestis.
 
Türile kogunesid pered ja ämmaemandad, kes
tundsid, et antud temaatika pakub neile huvi ning nad soovivad sel
teemal oma seisukohti avaldada. Ettekannetele järgnenud vestlusringis said sõna kõik soovijad. 

Konverents päädis Eesti Sünnitoetajate Ühenduse ja Eesti Ämmaemandate Ühingu ühise pressiteatega, milles toonitati vajadust kodussünnituse legaliseerimise järele. 

Pildid toimunust siin...

Ettekanded:

Tagasi avalehele