image
image
Sünnitusplaanid

Plaan I: Minu soovid sünnitusel

 • ise valida endale sünnitamiseks sobiva asendi
 • valgustuse vähendamist sünnitusruumis
 • valude leevendamiseks kasutada veeprotseduure
 • kogu sünnitusprotsessi käigus vabalt ringi liikuda
 • võimalikult vähest sekkumist, minimaalselt vaginaalseid läbivaatusi
 • lapsele võimalikult ruttu rinda anda.

Soovin, et mind saaks toetada vähemalt kaks abistajat.

kõrvalisi isikuid ei viibiks pidevalt ruumis

 • abistajad suhtuksid positiivselt ja mind usaldavalt.

  juuresviibijad oleksid võimalikult vaiksed, seda eriti sünnimomendil ja pärast seda.

  sünnitust ei kiirendataks, ega kasutataks mingeid stimulatsioonivahendeid.

  nabanöör lõigataks läbi alles siis kui pulseerimine on lõppenud. Soovin, et seda teeks mees.

  mõõtmise ja kaalumisega ei kiirustataks.

  lapsega võimaldataks koheselt nahk naha kontakt.

  laps oleks koguaeg minuga, ka siis kui arst ta üle vaatab.

Ei soovi mingit meditsiinilist sekkumist enne minu nõusoleku saamist.

      valuvaigisteid, ega nende pakkumist.

      ise kaasa pressida kui pole just lapse jaoks hädavajalik.

      lahkliha pilustuslõiget.

      K-vitamiini süsti lapsele.

      last vaktsineerida.

 • Juhul kui ma ei ole ise võimeline last hoidma, soovin, et laps oleks mehega.
 • Juhul kui ma ei ole ise võimeline otsustama, soovin, et kõigest informeeritaks meest ja et kõik otsused võtaks vastu mees.
 • Võimaliku keisrilõike korral soovin, et mees oleks samas ruumis ja laps antaks talle.

Plaan II: Peresünnitus

Ema: Eeva Muru
Isa: Aadam Muru
Ämmaemand: Kunks Moor
Arst: Valvas Rebane


See sünnitusplaan on koostatud selgitamaks meie, Eeva ja Aadama, soove meie esimese lapse sünniks. Püüame omalt poolt teha kõik võimaliku, et kaasa aidata lapse pehmele ning aktiivsele sünnile. Palume alljärgnev läbi lugeda ning ootame, et suhtute meie soovidesse positiivselt ning mõistvalt, et saaksime üheskoos pakkuda meie lapsele meeldiva ning kauni sünnikogemuse. 

Soovime kogu sünnituse ajal
...et lisaks meile (emale ja isale) viibiks sünnituse juures ämmaemand ning vajadusel arst. Kõikide teiste isikute puhul palume meile selgitada nende isikute juuresoleku vajadust ning küsida meie nõusolekut.
...et kõikide toimingute puhul, mida viivad läbi ämmaemand (äärmisel vajadusel arst või mõni muu isik) selgitada meile nende toimingute vajalikkust ja võimalikke tagajärgi ning küsida meie nõusolekut nende toimingute läbiviimiseks.
...et ema saaks vabalt ringi liikuda ning valida instinktiivselt endale sobilikke asendeid nii avanemisfaasis (valutada nt põrandal mati või madratsi peal) kui väljutusfaasis (vastavalt ema enesetundele väljutada laps kas vannis või põrandal, nt käpuli-, kükk- või püstasendis).

Palume mitte sundida sünnituslaua kasutamist.
...et ruumis oleks vaikne ning hämar ning et võiksime kasutada oma valgustust.
...et tehtaks minimaalselt vaginaalseid läbivaatusi (vastavalt ENS juhtnööridele soovituslikult mitte sagedamini kui 6 tunni järel). Nende tegemisel palume emal võimaldada ise asendit valida ning soovime, et vaginaalseid läbivaatusi ei tehtaks valude ajal.
...loote südamelöökide kuulamiseks KTG asemel dopleri kasutamist. Kui KTG kasutamine on tingimata vajalik, siis soovime, et küsitaks meie nõusolekut ning seda ei tehtaks sagedamini kui 6 tunni järel ning et emal oleks selle tegemise ajal liikumisvõimalus.
...et kogu sünnitus kulgeks omas tempos, ilma ajalisi piiranguid seadmata.
...et sünnitust ei stimuleeritaks ega kiirendataks (nt lootevete avamine, emaka avanemise kunstlik kiirendamine, vaakumsünnitus jms). Kui sünnituse stimuleerimine või kiirendamine on vajalik objektiivsetel näidustustel, palume meid sellest kindlasti informeerida.
...kasutada dushi, massaaži, vanni, silutusi, liikumist ning hingamist valuvaigistavate vahenditena.
Palume teisi valuvaigisteid (naerugaas, epiduraal jm) mitte pakkuda.
Soovime väljutusfaasis
...valida ise instinktiivselt sobiliku asendi, vastavalt ema enesetundele väljutada laps kas vannis (vettesünnitus) või põrandal, nt käpuli-, kükk- või püstasendis. Palume mitte sundida sünnituslaua kasutamist.
...et emale ei tehtaks lahklihalõiget.
...rebendite vältimiseks ootame ämmaemanda nõuandeid või lahkliha massaaži.
...et abistajad toetaks hingamisel ning võimaluse korral välditaks pressimisele ergutamist.
...et last ei sikutataks peast ega õlgadest, vaid lastaks tal tulla omas tempos.
Soovime päramiste perioodil
...et platsenta sündi ei stimuleeritaks, ei pressitaks kõhule ega sikutataks nabanöörist.
...väljutada platsenta kükk- või muus püstises asendis.
Soovime lapse sünni järgselt
...et nabanöör kinnitatakse klambritega alles seejärel, kui see on lõpetanud tukslemise. Soovime, et nabanööri lõikaks läbi isa.
...et lapsele ei tehtaks K-vitamiini süsti ega pandaks silmadesse silmatilkasid/-salvi.
...et last ei aspireeritaks.
...et laps asetataks kohe ema kõhule ja jäetakse sinna vähemalt paariks tunniks (kaetuna sooja rätikuga), mille jooksul saaks toimuda ka esimene imetamine.
...et emale ei tehtaks emaka kokkutõmbamist kiirendavat süsti.
...võimaldada lapse vannitamist (peale esimest imetamist) ning alles seejärel laps mõõta ja kaaluda vanemate või vähemalt ühe vanema juuresolekul.
...et laps hinnatakse ning vaadatakse läbi vanemate või vähemalt ühe vanema juuresolekul.
...et laps riietatakse vanemate või vähemalt ühe vanema juuresolekul.
...et lapsele ei tehtaks mitte ühtegi vaktsineerimist ega rutiinses korras ette nähtud uuringuid (kuulmisuuring, kannast vereproovi võtmine fenüülketonuuria ja hüpotüreoosiuuringuks).
...et lapsele ei antaks vedelikke (nt glükoosivett) ilma vanemate nõusolekuta.
...et laps oleks kogu haiglas viibimise ajal vanemate või ühe vanema juures.
...imetamisnõustamist.
Palume, et lisaks eeltoodule informeeritaks meid arusaadavalt kõikidest muudest toimingutest, pakutaks nende toimingute vajalikkuse kohta igakülgset informatsiooni ning küsitaks meie nõusolekut nende läbiviimiseks.

Sünnitusplaaniga tutvunud ämmaemand:....................................................
Sünnitusplaaniga tutvunud arst:....................................................

Täname, et tutvusite meie sünnitusplaaniga!

 

 

Tagasi avalehele