image
image
Uudised ja teated

Eesti Sünnitoetajate Ühendus tervitab Riigikogu sotsiaalkomisjoni otsust tagada seadustega meditsiiniline abi ning lapse sünnidokumentide sujuv vormistamine kõigile kodus sünnitada otsustanud naistele.
 Loodame, et seaduseelnõu töögruppi kaasatakse ka ESÜ esindus, et arutelu saaks laiapõhjalisem ning kõik huvigrupid esindatud. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja Ühinenud Rahvaste Organistasiooni (UN) poolt tunnustatud seisukoha järgi  on igal naisel vabadus olla vaba mistahes meditsiinilistest vahelesegamistest ning teha iseseisvaid otsuseid sh. valida sünnituskohta. Kõik meditsiinilised piirangud saavad olla üksnes soovituslikku laadi ning lõplik sõna ses küsimuses jääb naisele (perele). Seega peab seaduse välja töötamisel jälgima, et Eesti Vabariigi põhiseaduslikud õigused oleksid valikutest hoolimata tagatud kõigile.

Samal teemal:

Tagasi avalehele